TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

OM OSS

FERRMIX CONSTRUCTION OÜ är beläget 15 km från Tallinn, inom Miiduranna hamns territorium. Företaget grundades 2009 och har sedan dess blivit framgångsrikt på den estniska marknaden. Företaget agerar som underleverantör åt europeiska storföretag och exporterar en stor andel av sin produktion till Västeuropa och Norden. Vi tillverkar komponenter för energi- och bilindustrin, cellulosa- och pappersindustrin, träbearbetnings- och metallindustrin, stenkolsgruvor och oljeskifferbearbetning, bearbetare av fast bränsle och biomassa, offshore-industrin, civil byggverksamhet och andra industrigrenar. De huvudsakliga produkttyperna är transportörsystem, silosystem, krossningssystem, industriella gaskanalsystem och elektrofilter, stålkonstruktioner för civilt och industribruk, konstruktioner för maskinbyggnad. Harbour in FERRMIX CONSTRUCTION OÜ Factory Vårt team består av högkvalificerade specialister och certifierade svetsare med långvarig professionell erfarenhet i branschen. Vi kan erbjuda våra kunder en helhetstjänst – framtagande av dokumentation, metallbearbetning, montagearbeten och transport. Produktionslokaler: 2 enheter – 3000 m2, 1 lackeringsenhet – 1200 m2, öppen yta – 9000 m2. Avstånd från hamnen: 150 m Grindmått: 9 m x 9 m Teknologisk produktionskapacitet: 250-300 t/månad (beroende på typen av konstruktion) Vår affärsfilosofi är följande: ett ömsesidigt fördelaktigt långvarigt samarbete med kunder och leverantörer bygger på:
  • produkter med hög kvalitet
  • konkurrenskraftiga priser
  • fullgörande av garantiförpliktelser
  • leverans av produkter i tid


ORGANISATION CHART

Ferrmix_OragaisationChartVÄRDEN

  • Professionalitet
  • Ärlighet och pålitlighet i relationer
  • Öppenhet
  • Teamarbete
  • Miljöskydd
  • Arbetssäkerhet


MISSION

Vår mission gentemot kunder:

Att säkra produktleverans i tid och med hög kvalitet.

Att fullgöra våra garantiförpliktelser.

Att uppfylla kraven enligt kundens kvalitetsstandarder.

Gentemot leverantörer:

Ömsesidigt fördelaktigt långvarigt samarbete med leverantörer av kvalitetsmaterial.

 Gentemot de anställda:

Att skapa en trevlig arbetsmiljö.

Att respektera de anställdas rättigheter.

Att utveckla företagets etiska kod.

Att ta hand om personalens hälsa.

Att motivera personalen.

 FÖRETAGETS MÅL

Att vara en pålitlig underleverantör och ett konkurrenskraftigt företag.ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN

Att sträva efter att bibehålla ömsesidigt fördelaktiga och långvariga samarbetsrelationer med kunder och leverantörer.ANSVAR FÖR MILJÖN

Med förståelse för värdet av den omgivande miljön strävar vi efter att minimera de teknologiska processernas eventuella negativa miljöpåverkan.

I detta syfte har företaget infört miljöledningssystemet EN ISO 14001-2004 (Environmental Management System).

Ett kriterium vid val av leverantörer är att de ska ha EN ISO 14001-2004-certifikat.ANSVAR FÖR HÄLSA OCH ARBETSSÄKERHET

·       Företaget fokuserar särskilt på arbetshälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Företaget strävar efter att uppfylla alla krav enligt gällande lagstiftning.

·       Alla anställda genomgår läkarkontroller.

·       Riskanalyser utförs regelbundet och följs upp i minsta detalj.

·       De teknologiska processerna optimeras och modern individuell skyddsutrustning används.

Företaget har infört ledningssystemet för arbetsmiljö (Occupational Health and Safety Management Systems).
Företaget har ett OHSAS 18001:2007-certifikatEXPORT OCH LEVERANS

ferrmix_delivery_map_cut

En stor andel av vår produktion exporteras till Västeuropa och Norden. Våra produkter är även avsedda för export till olika länder i Latinamerika och Asien. 

ferrmix_construction_seaport

Fabrikens logistiskt sett bekväma läge möjliggör att transportera produkter såväl med vägtransport som med sjötransport. Hamnen kan ta emot fartyg och pråmar med följande mått: längd -195 m, bredd (breadth) – 32 m, djup (depth) – 12,3 m.

ferrmix_conveyor_production_delivery_DSC_0928ferrmix_conveyor_production_delivery_DSC_0886ferrmix_conveyor_production_delivery_DSC_0936