TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

ANSVAR FÖR MILJÖN

Med förståelse för värdet av den omgivande miljön strävar vi efter att minimera de teknologiska processernas eventuella negativa miljöpåverkan.

I detta syfte har företaget infört miljöledningssystemet EN ISO 14001-2004 (Environmental Management System).

Ett kriterium vid val av leverantörer är att de ska ha EN ISO 14001-2004-certifikat.