TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

ANSVAR FÖR HÄLSA OCH ARBETSSÄKERHET

·       Företaget fokuserar särskilt på arbetshälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Företaget strävar efter att uppfylla alla krav enligt gällande lagstiftning.

·       Alla anställda genomgår läkarkontroller.

·       Riskanalyser utförs regelbundet och följs upp i minsta detalj.

·       De teknologiska processerna optimeras och modern individuell skyddsutrustning används.

Företaget har infört ledningssystemet för arbetsmiljö (Occupational Health and Safety Management Systems).
Företaget har ett OHSAS 18001:2007-certifikat