TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

MISSION

Vår mission gentemot kunder:

Att säkra produktleverans i tid och med hög kvalitet.

Att fullgöra våra garantiförpliktelser.

Att uppfylla kraven enligt kundens kvalitetsstandarder.

Gentemot leverantörer:

Ömsesidigt fördelaktigt långvarigt samarbete med leverantörer av kvalitetsmaterial.

 Gentemot de anställda:

Att skapa en trevlig arbetsmiljö.

Att respektera de anställdas rättigheter.

Att utveckla företagets etiska kod.

Att ta hand om personalens hälsa.

Att motivera personalen.