TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

CERTIFIKAT

Vårt företag strävar efter att uppfylla kundens krav till största belåtenhet.

Vi har vidtagit åtgärder för införande av ett system för kontinuerlig kontroll av färdiga produkter och för att skapa bra arbetsförhållanden för företagets anställda.

Överensstämmelsen av våra produkter med internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder intygas av certifikat utfärdade av sakkunniga vid TÜV NORD och TÜV EESTI.

 
ISO 9001

„Kvalitetsledningssystem“ är en standard som under flera årtionden har fungerat som en allmänt vedertagen norm för kvalitetsstabilitet i den civiliserade världen. Det intygar på bästa sätt att företaget följer och uppfyller alla krav ställda av internationella oberoende organisationer, i detta fall International Organization for Standardization. Certifikatet utgör huvudkriteriet för konsumenter vid val av leverantörer och garanterar kvaliteten av tjänster som tillhandahålls.

ISO 14001

„Miljöledningssystem“ är en standard inriktad på klarläggande och omorganisering av tillverkningsprocesser för att minimera deras miljöpåverkan. Åtgärder för införande av miljöledningssystemet inkluderar utvärdering av befintliga och möjliga risker samt utarbetande av metoder för att förbättra tillverkningsteknologierna. Vi strävar efter att förebygga eventuella miljöskador i stället för att åtgärda dem!

OHSAS 18001

„System av arbetssäkerhetsstandarder. Ledningssystem för arbetssäkerhet“ är ett certifikat som garanterar särskild kontroll över arbetssäkerhet. Det är en pålitlig garanti för våra anställda vid olika eventuella risker vid tillverkningsarbete och påverkar väsentligt företagets arbetskvalitet.

EN ISO 3834

„Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material“ är en standard som garanterar att svetsade konstruktioner uppfyller de angivna tekniska kraven, såväl vid tillverkning som vid användning. Standarden ställer krav på mekanismer för uppföljnings-, lednings- och förbättringsåtgärder vid förberedelse och utförande av tillverkningsprocessen, från orderförslag, avtalsanalys, utarbetande, tillverkning samt kontroll före, under och efter svetsning till provning av färdiga produkter.

EN 1090-1

„Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav“ är en harmoniserad standard som ger rätt till ett europeiskt kvalitetscertifikat.

Det europeiska kvalitetscertifikatet (CE-märkning) blir obligatoriskt när en produkt lanseras på den europeiska marknaden och intygar att produkten uppfyller kraven enligt europeisk hälso- och miljöskyddslagstiftning samt garanterar produkten fri rörlighet i över 27 olika länder.