TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

TILLVERKNING AV TRANSPORTÖRSYSTEM

70% av tillverkningsvolymen utgörs av tillverkning av transportörsystem – band-, kedje-, skrap-, lamell- och rulltransportörer, elevatorer och skruvar. Vi har en omfattande erfarenhetsbas från tillverkning av olika höljen och komplicerade transportörenheter för olika industrigrenar, såväl av vanligt konstruktionsstål och rostfritt stål som mer sällsynta specialmetaller såsom Vautid och Duplex.
Production of Conveying systems, FERRMIX CONSTRUCTION OÜ