TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

TILLVERKNING AV GASKANALSYSTEM OCH ELEKTROFILTER

Tillverkning av gaskanalsystem och elektrofilter utgör en betydlig andel i vår tillverkningsverksamhet.Våra kunder anförtror oss tillverkning av de mest komplicerade konstruktionerna av denna typ av olika stålkvaliteter: tredimensionella böjningar, flerdelade böjningar, tvärsnittsövergångar, böjar och grenkopplingar. Vi har omfattande erfarenhet av tillverkning av olika komplicerade gaskanaler.

MANUFACTURING OF THE GAS DUCT SYSTEMS AND ELECTROSTATIC FILTERS,FERRMIX CONSTRUCTION OÜ