TRANSPORTÖRSYSTEM | GASKANALSYSTEM | METALLKONSTRUKTIONER

TILLVERKNING AV STÅLKONSTRUKTIONER FÖR CIVILT OCH INDUSTRIELLT BRUK

Tillverkning av stålkonstruktioner – pelare, takstolar, balkar, skärmtak, serviceplattformar, trappgångar och räcken – utgör i genomsnitt 15% av den totala tillverkningsvolymen. För att konstruktionerna skulle vara både hållbara och säkra tar vi hänsyn till alla möjliga nyanser, från val av tillsatser till provmontage.

Manufacturing of steel constructions, FERRMIX CONSTRUCTION OÜ